Selección de Dictámenes del Consell Consultiu de les Illes Balears en materia de contratación (primer semestre 2014)

-  Dictamen núm. 8/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació en virtut de la qual M va prestar en el període comprès entre l'1 d gener de 2002 i el 28 de febrer de 2010 el servei de xarxa de radiotelefonia analògica de grup tancat d'usuaris d'emergència de la Conselleria d'Interior CCB. Dict 008-2014.Revisión oficio - Dictamen núm. 9/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears referent a «Derivació de pacients des d’Ate...
Read More