Cataluña. Codi contractació publica responsable 2017