El Ple debatrà el projecte de llei sobre contractació pública i dues proposicions de llei, sobre farmàcia assistencial i per modificar la llei espanyola de finançament dels partits.

    El Ple farà, en la sessió de dimecres i dijous, 22 i 23 de febrer, tres debats de totalitat: el del projecte de llei sobre contractació pública i els de dues proposicions de llei, sobre la farmàcia assistencial (C’s) i per proposar al Congrés dels Diputats la modificació de la legislació sobre el finançament dels partits polítics (CSQP). La sessió començarà dimecres a les deu amb les preguntes al Govern i al president de la Generalitat. La cambra també retrà homenatge a l’exdiputat Francesc Casares, mort al novembre, substanciarà set interpel·lacions i debatrà i votarà set mocions.

    – Ampliar información: http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=270254309

    – Ver texto del Proyecto: Cataluña.Decret_Projecte_llei_contractació