PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre modernización de la contratación pública. 2011

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la modernización de la contratación pública (2011/2048(INI)) (2013/C 131 E/03)

Parlamento Europeo. Resolución 2011. Modernización