TRIBUNAL CATALÁN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Memoria 2014

El nombre d’assumptes que ha tingut entrada davant el registre del TCCSP durant l’any 2014 ha estat d’un total de 214, corresponents a 210 recursos especials en matèria de contractació, 2 qüestions de nul·litat i 2 qüestions incidentals. Durant l’any 2014, el Tribunal ha emès 231 resolucions.

– Ver documento (texto en catalán): TCCSP.Memoria-2014